Làm ảnh tan biến trên Android, iPhone

Khi có trong tay các bức ảnh tuyệt vời của bạn, bạn có thể sử dụng một vài thủ thuật để nó có thể trở nên lung linh hoặc mờ ảo hơn. Mới ... Continue Reading →